Các bước xây dựng bản kế hoạch kinh doanh tốt nhất

Để bắt đầu một công việc kinh doanh nào cũng cần xác định rõ sản phẩm bạn sẽ tiến hành kinh doanh. Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm và mảng nào cũng có sức cạnh tranh nhất định.

Với mỗi công việc kinh doanh nào cũng cần có bắt đầu từ khi lên ý tưởng đến trong công việc kinh doanh và kết quả sau doanh thu. Nhiều người kinh doanh cảm thấy việc lên kế hoạch khá rườm rà và không cần thiết vì họ nghĩ công việc kinh doanh của họ chỉ cần có thế là đủ và các này là đồ thừa. Nó chỉ dùng cho những công việc kinh doanh với quy mô lớn.

1

Và điều này là hoàn toàn sai lầm.

Đó là lý do vì sao công việc kinh doanh của bạn chỉ có mức thu nhập trung bình và mãi không thể phát triển. Công việc nào cũng cần có kế hoạch cụ thể, sau đây Sapo sẽ cho bạn gợi ý về các bước để xây dựng một bản . Bạn hãy nhớ rằng bạn có một cửa hàng trực tuyến hay một cửa hàng kinh doanh theo chuỗi thì bạn cũng cần có kế hoạch:

kế hoạch kinh doanh
Bước 1: Xác định sản phẩm sẽ kinh doanh

Để bắt đầu một công việc kinh doanh nào cũng cần xác định rõ sản phẩm bạn sẽ tiến hành kinh doanh. Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm và mảng nào cũng có sức cạnh tranh nhất định.

Nếu bạn có trong tay những sản phẩm độc đáo và ít có trên thị trường đó sẽ là hướng đi tốt cho bạn, hoặc bạn có khả năng tối thiểu hóa chi phí để giảm thiểu giá thành sản phẩm.

Xác định được sản phẩm kinh doanh cũng có nghĩa bạn phải có các thông tin cần thiết về nguồn hàng cung cấp. Hãy liệt kê tất cả các địa chỉ cung cấp bạn có thể biết. Địa chỉ và chất lượng hàng hóa như thế nào. So sánh các địa chỉ đó để có được sự lựa chọn hiệu quả cho nguồn cung cấp trong bản kế hoạch kinh doanh của bạn.

Hãy viết kế hoạch kinh doanh đầy đủ và chi tiết cho các mặt hàng bạn muốn kinh doanh, càng chi tiết càng tốt, tiết kiệm thời gian và chi phí phát sinh cho công việc kinh doanh của bạn.

Bước 2: Xác định mục tiêu cần đạt đến

Chi tiết mục tiêu

Một kế hoạch kinh doanh hiệu quả phải có mục tiêu hướng đến nhất định. Nó giống như việc bạn đi đường thì phải có đích đến cụ thể. Công việc kinh doanh không có mục tiêu sẽ khó khăn cho quá trình kinh doanh và bạn sẽ bị thất bại là điều sẽ xảy ra.

Nếu bạn kinh doanh bằng vốn tự có, thì mục tiêu kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bạn. Nhưng vốn của bạn từ bên ngoài, các nhà đầu tư, thì mục tiêu bạn cần nhắm đến chính là những nhà đầu tư này.

Mục tiêu trong bản kế hoạch kinh doanh của bạn phải bám sát và phù hợp với sản phẩm mà bạn kinh doanh. Chi tiết hóa mục tiêu, mỗi sản phẩm sẽ có sự chi tiết hóa đặc trưng khác nhau bởi tính chuyên dụng của chúng. Trong mục tiêu đề ra cần có doanh thu, thị trường mục tiêu và quy mô cửa hàng, hay doanh nghiệp bạn sẽ đạt đến, và có thể là nhiều mục tiêu khác tùy thuộc vào bạn.

Thời gian thực hiện để đạt mục tiêu

Ghi rõ thời gian cần thiết để có thể có được kết quả kinh doanh đó.

Bước 3: Xác định nhân lực cần thiết

kế hoạch kinh doanh
Bước tiếp theo của xây dựng kế hoạch kinh doanh là xác định số nhân lực cần thiết. Tiêu chí để lựa chọn nhân lực:

Quy mô doanh nghiệp, quy mô cửa hàng
Đối tượng kinh doanh
Mục tiêu đề ra: mục tiêu cao thì yêu cần nhân lực có chất lượng tốt và thường đòi hỏi nhiều nhân lực
Yêu cầu từ phía lãnh đạo
Nhân lực là đối tượng cốt lõi làm nên sự thành công. Bạn không thể làm mọi thứ nếu chỉ có một mình. Mỗi bản kế hoạch kinh doanh cần xác định số lượng người cần thiết và cụ thể công việc của mỗi người. Mục tiêu cần đạt đến của riêng từng người.

Xác định nhân lực cần thiết phải vạch ra những tiêu chí và phương hướng đào tạo. Vì những nghiệp vụ cơ bản không phải bất cứ người nào cũng có thể nắm rõ. Và quản lý, kiểm tra quá trình là việc định kì cũng là nội dung cần đưa vào bản kế hoạch kinh doanh.

Trên đây là 3 bước cơ bản để xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh. Với từng suy nghĩ và cách thức hoạt động khác nhau của mỗi người lãnh đạo, và doanh nghiệp hay cửa hàng của họ mà có thể xây dựng bản kế hoạch theo hướng khác nhau.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *